Даваа, 06.17.2019, 0:45 AM
Тавтай морил Guest | RSS

하나의 욕망의 정상

Манай санал асуулга
Манай сайтын Үнэлгээ
Total of answers: 1016
Нэвтрэх төрөл

Хэл зүй дасгал, мэндчилгээ

Солонгос хэлний хичээл №5  Хэл зүй болон дасгалууд

Хэл зүй (문법)

         1.Нэр үг + (은) 무어십니까? / 이에요?

"은"  нь монгол хэлний "нь" -тэй утга дүйнэ.  "ㅂ니까" нь асуух өгүүлбэрийн үйл үгийн (өгүүлэхүүн) хүндэтгэсэн хэлбэртэй төсгөл.

1) 이것은 무어십니까? Энэ юу вэ?

2) 그것은 무어십니까? Тэр юу вэ?

          2. (이것은/그것은) нэр үг + 입니다. / 이에요/예요.

" -입니다 " нь одоо цагийн хүүрнэх өгүүлбэрийн өгүүлэхүүний хүндэтгэсэн хэлбэрийн төгсгөл.

1) 이것은 책상입니다. Энэ бол бичгийн ширээ юм.

2) 이것은 의자입니다. Энэ бол сандал (юм).

3) 저것은 책상입니다. Тэр бол ширээ (юм).

4) 저것은 의자입니다. Тэр бол сандал (юм).

Дасгал (연습) 1.

"입니까", "입니다" тохирох өгүүлбэрт нөхөж бичнэ үү.

жишээ нь: 1. 이것은 무엇(입니까)?

               책입니다.

1) 저것은 무엇(입니까)?

2) 저것은 의자 (         ) .

3) 이것은 문 (          ).

4) 이것은 창문 (           ).

5) 이것은 무엇 (           ).

6) 볼펜 (           ).

 

Дасгал (연습) 2.

은, 입니다, 입니까? тохирох зайнд нөхөж бичнэ үү.

1) 이것(  ) 책 (         ).

2) 저것(  ) 무엇 (        )?

3) 이것(  ) 책상(        ).

4) 저것(  ) 볼펜(       ).

 

Дасгал (연습) 3.

Жишээ нь:  이것은 무엇입니까?

               책입니다.

1) 이것은 무엇입니까?

-----------------------------------(볼펜)

2)이것은 무엇입니까?

------------------------------------(책상)

3) 이것은 무엇입니까?

------------------------------------(의자)

4) 이것은 무엇입니까?

------------------------------------(창문)

5) 이것은 무엇입니까?

------------------------------------(문)

 

Дасгал (연습) 4.

Доорхи өгүүлбэрүүдийг солонгос руу орчуулна уу.

Жишээ нь: Энэ юу вэ? =>이것은 무엇입니까?

1) Энэ бол ширээ (юм).

2) Тэр бол сандал.

3) Тэр юу вэ?

4)Энэ бол бал.

5) Тэр бол ном.

 

Шинэ үгс

 

이- энэ

저 - тэр

것- юм, зүйл

볼펜 - бал

책상 - бичгийн ширээ

의자 - сандал 

창문 - цонх

문 - хаалгаМэндлэх (Инса) 인사

대화 (Харилцан яриа 1)

안년하십니까? Сайн байна уу?  (Хүндэтгэлийн хэллэг)

(ан-нён ашимнигга?)

안녕하세요? Сайн байна уу?  (Өдөр тутмын хэллэг)

(ан-нён асэёо)

만나서 반갑습니다. Уулзсандаа баяртай байна.

(Ман-насо пангаб симнида)

네, 반갑습니다. Тиймээ, уулзсандаа баяртай байна.

저는(전) .....................입니다. (Чонын(чон)...............имнида)

Би бол ..................байна. Намайг .............. гэдэг. 

제(내) 이름은 ................입니다. (Чэ(нэ) ирым нь ...........имнида)

Минийи нэрийг........... гэдэг.

*Харилцан яриа 1 нь анх уулзаж мэндэлж буй хүмүүс хэрэглэнэ.

대화 (Харилцан яриа 2)

오래간만입니다.(урэ каман имнида)

Уулзалгүй удлаа шүү.

잘 지내고 계십니까? (чаль жинэгу гэ-шимнига?)

Бүх зүйл дажгүй юу? (хүндэтгэлийн хэлбэр)

잘 지내고 있어요? (чаль жинэгу исою?)

Бүх зүйл дажгүй юу? (Өдөр тутмын хэлбэр)

네, 잘 지내요. (нэ чаль жинэю)

Тиймээ сайн байгаа.

건강하시지요? (конган хаши-жию?)       건강하세요? (конгоан хасэю?)

Лагшин тунгалаг уу?                           Бие сайн уу?

대화 (Харилцан яриа 3)

잘 지내습니까? (지냈어요?) (Чаль жин-нэс-симнига?/Чаль жин-нэс-соё)

Сайхан амарсан уу?

네, 잘 지냈습니다.(Нэь чаль жин-нэс-симнида)

Тиймээ, сайхан амарсан.

어디 가요?/ 어디 가세요? (оди каю?/ оди касэю?)

Хаашаа явж байгаа юм бэ?

회사에 가요./ 학교에 가요. (Хүэйса-э каю/хак-кюү-э каю.)

Компани(ажил) руугаа явж байна./Сургуульдаа явж байна.

수고하세요.(Сүгу-хасэю)

Амжилт хүсье./Хичээгээрэй.

안녕히가세요/안녕히가십시오. (Ан-нён-и касэю/Ан-нён-и кашиб-шиу )

Баяртай (явж байгаа хүнд үлдэж байгаа хүн нь хэлнэ)

안녕히계세요./안녕히계십시오. (Ан-нён-и гэсэю/Ан-нён-и гэ-шиб-шиу)

Баяртай (Үлдэж байгаа хүнд явж буй хүн нь хэлнэ)

안녕히 주무세요./ 잘 자세요. /잘 자. (Ан-нён-и чүмү-сэю / чаль жасэю / чаль ча)

Тавтай нойрсоорой, сайхан амраарай.

주말 잘 보내세요. (Жүмаль чаь бунэсэю)

Амралтын өдрүүдээ сайхан өнгөрүүлээрэй. (주말 - хагас сайн, бүтэн сайн)

네, 주말 즐겁게 보내세요. (Нэь жүмаль чаь бунэсэю)

Баярлалаа, амралтын өдрүүдээ хөгжилтэй өнгөрүүлээрэй.

또 만나요. / 내일 봐요./ 또 뵙게요. (Ду маннаю./ Нэиль даю./Ду пэб-гэю)

Дараа уулзъя, баяртай, маргааш уулзъя.


MusicPlaylist
Music Playlist at MixPod.com


Copyright MyCorp © 2019
Free web hostinguCoz